Informatie

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en is het ook mijn wettelijke plicht (WGBO) om van u een dossier aan te leggen. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidssituatie en gegevens over de behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.
U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor het cliëntendossier. Deze termijn is 15 jaar. Over ieder ander gebruik van uw gegevens zal ik u eerst informeren en hiervoor expliciet uw toestemming vragen.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, alleen met uw expliciete toestemming! – Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. – Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

En verder op zorgvuldige wijze: – Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing. – Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van u de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding: . NAW-gegevens verzekerde . Geboortedatum en verzekerdennummer verzekerde . Datum behandeling (bij periodieke factuur datum van elke behandeling) . Omschrijving behandeling: Behandeling haptotherapie . Kosten van de behandeling

 

 

Beroepscode-GZ-Haptotherapeut

Als je klachten hebt verwijs ik je baar de beroepsvereniging:

https://haptotherapeuten-vvh.nl/klachtenregeling

Als je wilt weten welke verzekering haptotherapie vergoedt:

https://haptotherapeuten-vvh.nl/vergoeding-haptotherapie

 

CORONA MAATREGELEN

DE PRAKTIJK IS OPEN. Het is noodzakelijk om (paramedische) zorg veilig en verantwoord uit te voeren, met gepaste voorzorgsmaatregelen.

Op basis van de recente adviezen zijn dit de maatregelen binnen mijn praktijk:

  • Bij klachten aan de luchtweg kan de sessie via Zoom plaatsvinden of hij wordt gecanceld
  • Het dragen van een mondkapje is weer verplicht als de afstand van 1,5 meter niet mogelijk is.
  • Wil je bij binnenkomst je handen ontsmetten met de daarvoor gereedstaande desinfecterende zeep.
  • Ondanks dat ik het erg mis, geef ik nog steeds geen hand bij onze ontmoeting.
  • In het toilet en keuken zijn kleine handdoekjes, die na gebruik in de was gaan.
  • Ik zorg voor een goed geventileerde ruimte.

Heb je nog vragen? Bel of app gerust.